Baktériová nádorovitosť viniča

Baktériová nádorovitosť viniča

Rastliny sú krásne a niektoré aj chutné, vďaka svojim plodom. Jednou z takých rastlín je aj vinič. Bohužiaľ smutnou skutočnousťou, tak ako pri ľudoch je, že aj rastliny trpia chorobami. A práve u Viniča sa môžeme stretnúť s baktériou nádorovitosťou, je to choroba ktorá sa vyznačuje tvorbou nádorov, ktoré sa nachádzajú na kmienkoch, ale taktiež aj na jednoročnom dreve. Nie raz sa stane, že sa táto choroba objaví po štepení a to v mieste štepenia. Príznaky tejto choroby rozoznáme následovne: rastlina sa vyznačuje slabým rastom, choroba začne postihovať aj listy, ktoré blednú, postupne zhnednú a nakoniec odumrejú. Toto ochorenie je spôsobené baktériami, preto je pre rastlinu nebezpečný mráz a mechanické poškodenie, vďaka týmto dvom faktom baktéria preniká z pôdy do poškodenej časti.