Linaria vulgaris Mill.

Linaria vulgaris Mill.

Pyštek predstavuje trvácu bylinu, ktorú nájdeme rásť na slnečnom a suchom stanovišti. Okrem iného je považovaný za záhradnú a poľnú burinu. Jeho liečivé účinky poznali ľudia už v 15 storočí. Vtedy sa používal ako liečivá rastlina proti chorobám pečene, podžalúdkovej žlazy a proti tuberkulóze. Kvety sa objavujú v mesiacoch jún - september, plodom je tobolka.