Chodník 1

Chodník 1

Chodník je príjemným oživením okrasného záhonu. Jeho účel nemusí byť nutne len praktický, ale taktiež môže plniť aj okrasnú funkciu. Existujú rôzne možnosti a kombinácie. Použiť sa dajú kúpené ako aj nazbierané kamene. Pri zakladaní chodníka je dobré dodržiavať určité pravidlá, aby v konečnom dôsledku chodník pôsobil účelne a esteticky. V prvom rade je dôležite rozmyslieť si kam chodník umiestnite a aký dlhý bude. Majte na pamäti, že dobre upravené podložie je základom. Terén by mal byť upravený (odburinený) a bez veľkých hrúd. Najlepšie je ešte pred samotným položením kameňov nasypať na podložie štrk alebo piesok. Následne ukladajte kamene, tak aby do seba zapadali. Vytvoriť môžete aj farebnú mozaiku. Na oživenie chodníka (do špár) môžete nasypať aj trocha mulčovacej kôry.