Skalničky

 

Ako už samotný názov prezrádza, skalničky sú  rastliny vhodné do skaliek. Pri zakladaní skalky je dôležitý správny výber rastlin. Potrebné je prihliadať na výšku a somtný vzrast rastliny. Do sklalky vyberáme skôr nízke rastliny alebo také druhy, ktoré vytvárajú koberce. Tiež je možné použiť aj niektoré druhy cibuľovín.


Skalničky

Dianthus

Dianthus
Klinček je rastlina, ktrorá je vhodná do skaliek. Vytvára koberec a nádhernú záplavu kvetov. Klinček sa dá pomerne jednoduho namnožiť delením trsov, je však potrebné, aby oddelený trs mal korene.

—————

—————

—————