Chodník 2

Chodník 2

Vytvorení chodník je možné oživiť rastlinami alebo prírodným materiálom. Na oživenie chodníka sa hodí napr. okrasná tráva. Z prírodných materiálov je možné použiť samorast alebo drevo.