Slnečný úpal zeleniny

Rastliny sú vystavované zmenám počasia, práve táto skutočnosť môže viesť k vzniku úpalu. K úpalu môže dochádzať po presadení sadeníc  (napr. paradajok alebo uhoriek) na trvalé stanovište. Mladé sadenice sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu, ktoré môže mať v konečnom dôsledku nepriaznivý vply aj na samotné plody. Okrem iného úpal sa prejavuje nie len listoch ale aj stonkách, ktoré zbelejú a ľahko sa lámu. Preto je dôležité, ak chceme zabrániť vzniku úpalu, aby sme sadenice postupne privykali na priame slnečné žiarenie.